Haji Furoda 2022/1443 H

Akomodasi

MEKKAH : HOTEL SOFWAH/setaraf

MADINAH : HOTEL NOGHBAH/setaraf

ARAFAH : Tenda AC Standar BPIH Khusus/Maktab

MINA : Tenda AC Standar BPIH Khusus/Maktab

TRANSIT : Apartemen Full AC

Harga Paket

  1. Triple - USD 25,750
  2. Double - USD 26,750